خانه برچسب نوشته ها شگفتی های مریخ
دسته بندی نشده علمی

اطلاعات بسیار جالب از مریخ

آیا ما میتوانیم در مریخ زندگی کنیم ؟ با این حال ، سطح به دلیل تابش ، فشار هوا و جو حاوی اکسیژن 0.16٪ بسیار مهمان نواز نیست. … بقای انسان در مریخ نیاز به زندگی در زیستگاههای مصنوعی مریخ با سیستمهای پیچیده پشتیبانی از زندگی دارد آیا بر روی مریخ میتوان پیاده روی نمود […]